12.1.09

Prva prezentacija obojanih posuda

Kako posude ne bi bile dosadno sivobijele, odlučio sam ih premazati lak lazurom u boji tikovine, palisandera i ebanovine. Neke (po jedna) su prebojane uljenom bojom i epoksidnom smolom koju sam pigmentirao sa uljanom bojom.

57x42x14

52x39x11


49x27x7


48x35x6


46x27x14


45x25x11


42x32x11


41x28x4


39x33x13


38x32x9


37x31x7 uljana boja


32x32x13 treset epoksid


30x9


28x11


27x15


24x10

Novi oblici posuda II

Nekoliko novih oblika...

19x43


32x13


17x24


58x49x19


56x47x14

13x3

34x27x3,5
36x29x5