17.5.10

Tehnika udlage

Na jednoj Pinus nigri, imam odlično razgranatu glavnu granu, ali bila je pre ravna. Postoji više tehnika kako savinuti debelu granu na boru, ja sam se odlučio za udlagu. Napravio sam čeličnu konstrukciju u obliku kakv sam želio dobiti na grani bora. Vezanjem udlage uz granu, segment po segment, uspio sam granu dovesti u željenu poziciju. Vjerujem da ću kroz dvije godine, dobiti granu u željeni položaj i skinuti udlagu.

Nema komentara:

Objavi komentar