Ponuda

Na ovoj stranici možete vidjeti dio yamadoria i bonsaia koji su na prodaju. Kompletnu ponudu pregledajte na mariobonsaistorming ...


Azalea, uvoz 2007g. , starost oko 80g. , visina 40 cm, posuda Tokonama

Pinus mugo, yamadori 2009g. , starost oko 60g. , visina 45 cm, trening sanduk

Pinus nigra, yamadori 2009g. , starost oko 90g. , visina 70 cm, posuda cel-bet

Cornus mas, yamadori 2009g. , starost oko 60g. , visina 35cm, posuda cel-bet

Quercus, yamadori 2008g. , starost oko 90g. , visina 70 cm, posuda kina

Carpinus betulus, yamadori 2008g. , starost oko 30g. , visina 50cm, posuda kina