9.10.08

Ž ekipa u cijelosti

Kompletna HR ekspedicija kod Palla. Andrija, Duda, Seba, Marija Goran i ja.