9.10.08

Smreka No:3

Vađenje ovakvog gorostasa, gotovo je nemoguće bez pomoči prijatelja. Hvala Sebastijane i Gorane!