9.10.08

Smreka No:1

Evo prve smreke. U ovoj krošnji se krije impresivan pokret i karakter debla koje se proporcionalno sužava prema vrhu. Konačan oblik, ovisit će o volji drveta za suradnjom i volji za životom.