20.10.08

Mugo No:3Skoro gotovo drvo, izvađeno sa kompletnom balom korijena, izraslo na rubu padine. Kaskada koju je priroda oblikovala u predivnu kreaciju.